Ο Δείκτης Απανθρακοποίησης Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ

Ο Δείκτης Απανθρακοποίησης Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ

Ο Δείκτης Απανθρακοποίησης Υπηρεσιών κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ

Με την κυβέρνηση Μπάιντεν να στοχεύει έναν τομέα ηλεκτρικής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για τις ΗΠΑ έως το 2035, πώς τα πηγαίνουν οι μεγαλύτεροι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας όσον αφορά την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές;

Μαζί η Visual Capitalist και ο χορηγός μας Εθνικό Συμβούλιο Κοινής Ωφέλειας έχουν αναπτύξει τον ετήσιο δείκτη αποανθρακοποίησης χρησιμότητας. Ο δείκτης ποσοτικοποιεί και συγκρίνει την κατάσταση της απαλλαγής από τον άνθρακα μεταξύ των 30 μεγαλύτερων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας που ανήκουν σε επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απαλλαγή από τον άνθρακα ποσοτικοποιείται με τη βαθμολόγηση των εταιρειών σε έξι μετρήσεις που σχετίζονται με τις εκπομπές με βάση τα δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από το 2020 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα).

Γιατί τα 30 μεγαλύτερα IOU;

Γιατί ο Δείκτης Απανθρακοποίησης εξετάζει συγκεκριμένα τα 30 μεγαλύτερα IOU ανά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

Λοιπόν, αυτά τα 30 βοηθητικά προγράμματα δημιουργήθηκαν συλλογικά 2,3 δις μεγαβατώρες (MWh) ηλεκτρικής ενέργειας (συμπεριλαμβανομένης της αγορασμένης ισχύος), που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ της καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ το 2020. Επιπλέον, εξυπηρέτησαν επίσης 90 εκατ πελάτες, που αντιπροσωπεύουν περίπου 56% όλων των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Ως εκ τούτου, είναι ασφαλές να πούμε ότι τα 30 μεγαλύτερα IOU διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και την οικονομία των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι ο οικιακός, ο εμπορικός, ο βιομηχανικός και ο γεωργικός τομέας χρησιμοποιούν όλοι ηλεκτρική ενέργεια, η απαλλαγή από τις ανθρακούχες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας -τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας- μπορεί να επιτρέψει τη μείωση των εκπομπών σε ολόκληρη την οικονομία.

Μεθοδολογία Δείκτης Απανθρακοποίησης

Για καθεμία από τις έξι μετρήσεις που χρησιμοποιούνται στον Δείκτη Απανθρακοποίησης, τα βοηθητικά προγράμματα βαθμολογούνται σε μια κλίμακα από το 1 (χαμηλότερο) έως το 5 (υψηλότερο), υποδεικνύοντας εάν υστερούν ή προηγούνται, αντίστοιχα. Οι βαθμολογίες για κάθε μέτρηση βασίζονται στο εύρος των αριθμών για κάθε μέτρηση χωρισμένη σε πέντε ίσους κάδους στους οποίους εμπίπτουν τα βοηθητικά προγράμματα.

Για απλότητα, ας υποθέσουμε ότι ο χαμηλότερος αναφερόμενος αριθμός συνολικών εκπομπών είναι μηδέν μετρικοί τόνοι διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και το υψηλότερο είναι 100 μετρικοί τόνοι. Στην περίπτωση αυτή, εταιρείες που εκπέμπουν λιγότερους από 20 μετρικούς τόνους CO2 θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία 5. Εκείνα που εκπέμπουν μεταξύ 20 και 40 μετρικούς τόνους CO2 θα λάβει ένα 4, και ούτω καθεξής.

Η συνολική βαθμολογία απαλλαγής από τις ανθρακούχες εταιρίες είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών τους στις έξι μετρήσεις, που συνοψίζονται παρακάτω:

 1. Μίγμα καυσίμου:
  Το μερίδιο των πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πυρηνικές και κυψέλες καυσίμου) στην καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκει στην επιχείρηση. Υποθέσαμε ότι το μερίδιο των πηγών χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 100%, και οι βαθμολογίες εκχωρούνται με βάση αυτό το εύρος.
 2. Co2 Ένταση εκπομπών:
  Η ποσότητα του CO2 που εκπέμπονται ανά μεγαβατώρα ιδιόκτητης και αγορασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 3. Σύνολο CO2 Εκπομπές:
  Το άθροισμα του απόλυτου CO2 εκπομπές από ιδιόκτητη και αγορασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και αυτό παραβλέπει τα διαφορετικά μεγέθη των βοηθητικών προγραμμάτων, το σκεπτικό είναι ότι μικρότερες μη ενοποιημένες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας μπορεί να είναι πιο εύκολο να απελευθερωθούν από τις ανθρακούχες από τις μεγαλύτερες.
 4. Co2 Εκπομπές κατά κεφαλήν:
  Η ποσότητα του Co2 εκπέμπονται από ιδιόκτητη και αγορασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά πελάτη λιανικής που εξυπηρετείται το 2020.
 5. Στόχοι απανθρακοποίησης:
  Μια αξιολόγηση των ενδιάμεσων στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) της εταιρείας κοινής ωφέλειας και των καθαρών μηδενικών στόχων. Η βασική γραμμή για αυτό είναι μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 50% έως το 2030 και μηδενικές εκπομπές έως το 2050 (οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας με βασικούς στόχους λαμβάνουν βαθμολογία 2,5/5).
 6. Επένδυση χαμηλών εκπομπών άνθρακα:
  Το μερίδιο των προγραμματισμένων κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που κατανέμεται σε πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Υποθέσαμε ότι το μερίδιο του CAPEX για πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα μπορεί να κυμαίνεται από 0% έως 100%, και οι βαθμολογίες εκχωρούνται με βάση αυτό το εύρος.

Τα δεδομένα για αυτές τις μετρήσεις προέρχονται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών βιωσιμότητας της εταιρείας, των προτύπων ποσοτικών αναφορών από το Edison Electric Instituteκαι του Climate Disclosure Project’s Ερωτηματολόγιο για την Κλιματική Αλλαγή ρινίσματα.

Εξερευνήστε και τις έξι μετρήσεις του Δείκτη Απανθρακοποίησης Utility των ΗΠΑ

NPUC Ετήσια Έκθεση Απανθρακοποίησης Utility

Κατεβάστε Η Ετήσια Έκθεση Απανθρακοποίησης της Utility NPUC δωρεάν.

Ο ετήσιος δείκτης αποανθρακοποίησης χρησιμότητας 2022

Πριν εξετάσουμε τους αριθμούς, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο Δείκτης Απανθρακοποίησης είναι σχετικός και συγκρίνει τα 30 μεγαλύτερα IOU μεταξύ τους. Επομένως, η βαθμολογία 5 δεν υποδηλώνει πλήρη απαλλαγή από άνθρακα ή καθαρές μηδενικές εκπομπές. Αντίθετα, υποδηλώνει ότι το βοηθητικό πρόγραμμα τα πάει ιδιαίτερα καλά σε σχέση με τα αντίστοιχα του.

Έχοντας αυτό κατά νου, ακολουθεί μια ματιά στον ετήσιο δείκτη αποανθράκωσης χρησιμότητας 2022:

Τάξη Εταιρία Βαθμολογία απανθρακοποίησης
#1 Όμιλος Επιχειρήσεων Δημόσιας Υπηρεσίας 4.7
#2 NextEra Energy Resources 4.7
#3 Pacific Gas and Electric 4.5
#4 Άβανγκριντ 4.2
#5 Έξελον 4.1
#6 Portland General Electric 3.7
#7 Dominion Energy 3.6
#8 Φλόριντα Δύναμη και Φως 3.6
#9 Πόροι PNM 3.5
#10 Alliant Energy 3.4
#11 Ενοποιημένος Έντισον 3.4
#12 Fortis Inc. 3.4
#13 American Electric Power 3.3
#14 Καταναλωτική Ενέργεια 3.3
#15 Evergy 3.0
#16 NRG Energy 3.0
#17 AES Corporation 2.9
#18 Xcel Energy 2.9
#19 WEC Energy 2.9
#20 Ενέργεια DTE 2.8
#21 Duke Energy 2.8
#22 Ενέργεια 2.8
#23 TransAlta 2.8
#24 Emera 2.7
#25 Αμερέν 2.6
#26 Berkshire Hathaway Energy 2.5
#27 Oklahoma Gas & Electric Company 2.4
#28 Νότια Εταιρεία 2.3
#29 PPL Corporation 2.2
#30 Vistra Corp. 2.0

Ένας μικρός αριθμός εταιρειών δεν ανέφεραν δεδομένα για ορισμένες μετρήσεις και έχουν αποκλειστεί από τη βαθμολογία για αυτές τις μετρήσεις (που σημειώνονται ως N/A). Σε τέτοιες περιπτώσεις, η βαθμολογία απαλλαγής από άνθρακα είναι κατά μέσο όρο πέντε μετρήσεις αντί για έξι.

Ο Όμιλος Public Service Enterprise Group (PSEG), με έδρα το Νιου Τζέρσεϊ, βρίσκεται στην κορυφή της φετινής κατάταξης χάρη στο προφίλ χαμηλών εκπομπών ρύπων και τους φιλόδοξους κλιματικούς στόχους του. Η εταιρεία στοχεύει να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές από τις δραστηριότητες έως το 2030—πέντε χρόνια νωρίτερα από τον στόχο της κυβέρνησης Μπάιντεν και ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία στον κατάλογο.

Συνδεδεμένη με την PSEG είναι η NextEra Energy Resources, η θυγατρική της NextEra Energy που εστιάζει στην καθαρή ενέργεια. Η εταιρεία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στον κόσμο και αιολική ενέργεια και δημιουργήθηκε 97% της καθαρής ηλεκτρικής της ενέργειας από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα το 2020.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας της Καλιφόρνια, η Pacific Gas and Electric Company (PG&E). Η PG&E είχε τις χαμηλότερες κατά κεφαλήν εκπομπές από τις 30 μεγαλύτερες IOU σε 0,5 μετρικούς τόνους CO2 ανά πελάτη λιανικής το 2020. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο του 11,5 μετρικούς τόνους στα 30 IOU.

Στην πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Avangrid, μια θυγατρική του Ισπανικού Ομίλου Iberdrola στις ΗΠΑ με επίκεντρο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Exelon, η μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφελείας της χώρας σε αριθμό πελατών λιανικής. Η Avangrid είχε ένα από τα πιο καθαρά μείγματα καυσίμων 87% της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει που προέρχεται από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Exelon είναι ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς εκπομπές ρύπων της χώρας, που παράγει περίπου 157 εκατ MWh ή 86% της καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που κατέχει από πυρηνική ενέργεια.

Πραγματοποιήστε λήψη της Πλήρους Αναφοράς Απανθρακοποίησης του Utility

Ενώ ο Δείκτης Απανθρακοποίησης παρέχει μια ματιά στην τρέχουσα κατάσταση της απανθρακοποίησης χρησιμότητας, υπάρχουν πολλά περισσότερα που πρέπει να αποκαλυφθούν στο πλήρης αναφοράσυμπεριλαμβανομένου:

 • Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας στην πορεία προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα
 • Τα λεπτομερή δεδομένα πίσω από τις έξι επιμέρους μετρήσεις
 • Η κάρτα αναφοράς ESG των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας των ΗΠΑ
 • Οι λύσεις και οι στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της απανθρακοποίησης

>> Κάντε κλικ ΕΔΩ για να κατεβάσετε την πλήρη αναφορά και να μάθετε όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την απεξάρτηση από άνθρακα.

Εγγραφείτε στο Visual Capitalist

Leave a Comment

Your email address will not be published.